Żywienie w przedszkolach i szkołach

Niepokojący raport NIK o żywieniu w szkołach

Niepokojący raport NIK o żywieniu w szkołach

mgr inż. Anna Taraszewska mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz
19 września 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący skontrolowanych w roku szkolnym 2015/2016 placówek edukacyjnych. Wynika z niego, że odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała (łącznie traktowana ...
Rekomendacje dotyczące sprzedaży żywności w szkołach w Polsce i krajach Europy

Rekomendacje dotyczące sprzedaży żywności w szkołach w Polsce i krajach Europy

dr inż. Katarzyna Wolnicka
Szkoła jest drugim, po domu rodzinnym, bardzo ważnym dla rozwoju dziecka miejscem. Żywienie w szkole to nie tylko posiłki serwowane w stołówce. Dużą rolę odgrywają również sklepiki oraz automaty z żywnością i napojami. Jest ...
Wpływ organizacji żywienia w szkołach na sposób żywienia i nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży

Wpływ organizacji żywienia w szkołach na sposób żywienia i nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży

dr inż. Katarzyna Wolnicka
W wielu krajach przeprowadzono badania, w jaki sposób zmiana żywności dostępnej w szkołach - w szkolnych stołówkach, sklepikach i automatach - wpływa na nawyki żywieniowe dzieci. Okazuje się, że warto wprowadzać zdrowe produkty ...
Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole

Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole

mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz
Drugie śniadanie jest posiłkiem zapewniającym uczniowi zastrzyk energii,  który gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji w czasie lekcji i przekłada się na wyniki w nauce. Wprowadzenie zwyczaju spożywania ...
Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów

Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów

dr inż. Katarzyna Wolnicka mgr inż. Anna Taraszewska
Każdy uczeń ma prawo do spożycia w szkole co najmniej jednego pełnowartościowego posiłku – obiadu lub drugiego śniadania, szkoła zaś powinna stworzyć warunki do wydawania takich posiłków. W wielu placówkach nie ma jednak ...
Program „Owoce i warzywa w szkole” - narzędzie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Program „Owoce i warzywa w szkole” - narzędzie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

dr inż. Katarzyna Wolnicka
Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program „Owoce i warzywa w szkole” prowadzony w ...
Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej

Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej

dr Renata Czarniecka
Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym ...
Epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce

dr inż. Katarzyna Wolnicka
Wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jest na tyle znaczący, że coraz częściej nosi nazwę epidemii
Kilka słów o ilości i dzieleniu posiłków w przedszkolu

Kilka słów o ilości i dzieleniu posiłków w przedszkolu

mgr inż. Anna Taraszewska
Właściwie zaplanowane wyżywienie przedszkolne pokrywa 75% zapotrzebowania dziecka na energię i składniki odżywcze.
Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Na początku września na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) odbył się Bielański Pięciobój Przedszkolaków. Była to masowa impreza sportowo-rekreacyjna towarzysząca Mistrzostwom Świata ...