Nasi eksperci Powrót

Świderska

mgr inż. Katarzyna Świderska

Magister inżynier żywienia człowieka, absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wieloletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Pracownik Laboratorium Akredytowanego Instytutu Żywności i Żywienia. Specjalista w zakresie metod klasycznych i instrumentalnych. Współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współrealizator programów dot. zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce (POL-HEALTH).