Nasi eksperci Powrót

Krygier

mgr inż. Bogumiła Krygier

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Jako pracownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety w Instytucie Żywności i Żywienia, bierze udział w opiniowaniu środków spożywczych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu w Polsce, w tym suplementów diety oraz nowej żywności, w zakresie bezpieczeństwa tych środków, ich kwalifikacji, jak również poprawności znakowania, z uwzględnieniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Specjalistka z zakresu wdrażania i oceny systemu HACCP w zakładach produkcji żywności.

Bierze również udział w konsultacjach na poziomie Unii Europejskiej w zakresie dopuszczania do obrotu nowej żywności, a także tworzenia aktów prawnych dotyczących żywności.