Nasi eksperci Powrót

Czarniecka

dr Renata Czarniecka

Dr Renata Czarniecka jest starszym wykładowcą w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Odbywała staże naukowo-dydaktyczne na Uniwersytecie w Alicante, Barcelonie i Maladze.

Jest autorką publikacji w obszarze pedagogiki kultury fizycznej i metodyki wychowania fizycznego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą: (1) efektywności procesu wychowania fizycznego w kontekście postaw uczniów i zachowań prozdrowotnych, (2) programów wychowania fizycznego, (3) kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.