Nasi eksperci Powrót

Sekuła prof. nadzw. IŻŻ

dr n. ekon. Włodzimierz Sekuła prof. nadzw. IŻŻ

Kierownik Samodzielnej Pracowni Ekonomiki Żywności i Żywienia w Instytucie Żywności i Żywienia.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

W Instytucie Żywności i Żywienia zatrudniony od 1965 r. Zajmuje się przede wszystkim problematyką spożycia żywności i składników odżywczych z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz związkami między zmianami modelu konsumpcji żywności a zdrowiem.

Uczestnik europejskich projektów badawczych, m.in. European Food Consumption Survey Method (EFCOSUM), Ageing Nutrition, EuroFir, Hector, Paneu i TDS-Exposure.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych dotyczących spożycia żywności - tendencji, podłoża społeczno-ekonomicznego, zróżnicowania, wpływu na sytuację zdrowotną - oraz aspektów metodologicznych z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego.