Nasi eksperci Powrót

Szponar, prof. nadzw. IŻŻ

dr hab. Lucjan Szponar, prof. nadzw. IŻŻ

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. W latach 1970-76 kierowal zakładem Żywienia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, a w okresie 1974-76 równolegle Zakładem Organizacji Ochrony Zdrowia Ludności Wiejskiej oraz jako specjalista drugiego stopnia, specjalista wojewódzki dla wojewodztwa lubelskiego, był także kierownikiem specjalizacji dla lekarzy z zakresu medycyny pracy z tego regionu.

Zatrudniony w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie od 1 października 1976 r. W latach 1991-2001 wygrał dwukrotnie konkurs na stanowisko dyrektora IŻŻ.

Wieloletni dyrektor Centrum WHO dla Polski w IŻŻ w dziedzinie żywienia oraz bezpieczenstwa żywności.

Wielokrotny ekspert delegacji rządowej w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wieloletni ekspert Międzynarodowego Instytutu Nauk o Życiu z siedzibą w Brukseli (ILSI), przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie, w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy w Kopenhadze, a także w OECD z siedzibą w Paryżu.

Autor oraz współautor ponad 425 artykułów naukowych i monografii w języku polskim i angielskim z obszaru różnych aspektów prewencji chorób żywieniowo zależnych, głównie w odniesieniu do kobiet w wieku prokreacyjnym, epidemiologii żywienia człowieka oraz bezpieczeństwa żywności.

Od 1993 r. współpracownik placówek naukowych w Stanach Zjednocznych z obszaru żywienia, bezpieczenstwa żywności i zmniejszania ryzyka chorób żywieniowo zależnych. Aktualnie ekspert międzynarodowej grupy Global Burden of Diseases z siedzibą w Harvardzie oraz Washington University w Seattle.

Citation Index za rok 2016 - 242.