Nasi eksperci Powrót

dr Sylwia Nowacka-Dobosz

Od ponad 20 lat jest związana z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, adiunkt, obecnie starszy wykładowca w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego. Posiada doświadczenie dydaktyczne również w zakresie antropomotoryki, wychowania zdrowotnego oraz teorii sportu i treningu sportowego poprzedzone doświadczeniem uzyskanym w toku 10-letniej kariery sportowej - strzelectwo sportowe – klasa mistrzowska. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu terapii integracji sensorycznej SI zdobyte na kursie terapeutów w PSTIS, co wykorzystuje w kształceniu kadr wychowania fizycznego w zakresie kinezjologii edukacyjnej i integracji sensorycznej w procesie wychowania fizycznego. Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego oraz kompensacji i korektywy na różnych poziomach edukacyjnych. Kierownik wielu badań naukowych z zakresu antropomotoryki i auksologii. Współautorka skal punktowych do oceny sprawności fizycznej dzieci i młodzieży polskiej. Współpracuje z Międzywydziałowym Laboratorium Neuropsychofizjologii – AWF Warszawa, a wcześniej z Instytutem EEG. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Współpracuje z Personnel Training Institute.

Pozostałe zainteresowania – medycyna, psychologia i ekologia oraz hobby: piesze wędrówki, pływanie, strzelectwo sportowe, siatkówka. Interesuje się zielarstwem i ziołolecznictwem.