Nasi eksperci Powrót

Kęska

dr Anna Kęska

Absolwentka Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1998 rok). W latach 1998 – 2006 asystent w Zakładzie Biologii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 2006 r. otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej „Udział leptyny i kortyzolu w funkcjonowaniu układu rozrodczego młodych kobiet o zróżnicowanej aktywności fizycznej” (promotor: dr hab. prof. AWF Elżbieta Skierska). W latach 2007 - 2016 zatrudniona na stanowisku adiunkta, a od 2016 r. na stanowisku starszego wykładowcy w tym samym zakładzie. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie na kierunku Żywność, Żywienie a Zdrowie.

Zaangażowana w pracę dydaktyczną oraz realizację projektów badawczych.

 

Działalność dydaktyczna

1. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z biologii, biochemii, fizjologii, endokrynologii wysiłku fizycznego, żywienia i żywienia w sporcie na kierunkach wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia (AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie), turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne (Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie).

2. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z biochemii, żywienia i żywienia w sporcie na studiach podyplomowych AWF: Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (także wieloletni kierownik tych studiów) oraz Trener personalny.

 

Działalność naukowa

1. Uczestniczka kilkunastu konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych,  autorka i współautorka 45 publikacji w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w projektach badawczych:

- 1998-2000r – Ds.-19 „Zdrowotne i biologiczne konsekwencje aktywności fizycznej i sportu” (kierownik prof. dr hab. Antoni K. Gajewski),

- 2000-2006r – Ds.-42 „Wysiłek fizyczny kobiety – pożytki i zagrożenia dla zdrowia’’ (kierownik dr hab. prof. AWF Elżbieta Skierska),

- 2006-2007r – I.28 „Ocena zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie’’ (kierownik dr Joanna Tkaczyk),

- 2007-2008r – Ds.-90 „Poziom rozwoju fizycznego, ruchowego i poznawczego oraz wybrane aspekty stylu życia dzieci i młodzieży uprawiających szachy” (kierownik dr Agnieszka Fornal-Urban),

- 2009-2011r – Ds.-132 „Wpływ aktywności fizycznej na stężenie wybranych hormonów (kortyzolu, TSH, T3, T4, osteokalcyny) w osoczu u młodych mężczyzn” (kierownik dr Anna Kęska)

- 2011-2013r Ds.- 147 „Wpływ zróżnicowanej aktywności fizycznej na wybrane wskaźniki zdrowia młodych osób” (kierownik dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Krzysztof Mazurek)

- 2011-2014r – Ds.-155 „Ocena parametrów auksologicznych, wydolności fizycznej i kompetencji studiowania młodzieży rozpoczynającej naukę na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Józefa Piłsudskiego w Warszawie” (kierownik dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Andrzej Wiśniewski)

- 2011-2013r - Ds.-162 „Fizjologiczne i biochemiczne aspekty struktury obciążeń startowych oraz kontroli efektywności treningu i walki sportowej w wybranych dyscyplinach sportu” (kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski)

- 2013-2015r – Ds.-181 „Wpływ sposobu żywienia na stężenie wybranych hormonów we krwi u młodych mężczyzn o małej aktywności fizycznej” (kierownik dr Anna Kęska)

- 2015-2016r - Ds.-211 „Zmiany aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni obręczy kończyny górnej po treningu rozciągającym” (kierownik dr Elżbieta Olszewska)

- 2015-2018r Ds.-230 „Parametry biochemiczne we krwi, sposób żywienia, aktywność fizyczna i budowa ciała młodych kobiet i mężczyzn prawidłowo i nieprawidłowo oceniających swoją sylwetkę” (kierownik dr Marzena Malara)

- 2015-2017r Ds.-231 „Oddziaływanie treningu proprioceptywnego na funkcjonowanie aparatu mięśniowo-stawowego kobiet o różnym statusie miesiączkowym” (kierownik dr Dagmara Iwańska)

 

Efektem realizacji powyższych projektów jest dorobek publikacyjny dotyczący następujących zagadnień:

  • dostępność energii a hormonalna regulacja metabolizmu węglowodanów i lipidów
  • metabolizm węglowodanów i lipidów a aktywność fizyczna i skład ciała
  • związek między budową ciała (składem ciała) a wskaźnikami otłuszczenia u młodych kobiet i mężczyzn o różnej aktywności fizycznej
  • metody oceny składu ciała u młodych kobiet i mężczyzn aktywnych i nieaktywnych fizycznie
  • wpływ aktywności fizycznej na wiarygodność wywiadów żywieniowych.

Artykuły autorstwa eksperta:

Zadbaj o swoje jelita – zacznij się świadomie ruszać!

Zadbaj o swoje jelita – zacznij się świadomie ruszać!

dr Anna Kęska
Wśród licznych korzyści przypisywanych regularnie wykonywanym ćwiczeniom fizycznym wymienia się również zmiany w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Udowodniono, że aktywność fizyczna usprawnia motorykę jelit, przeciwdziała ...
Aktywność fizyczna a choroby metaboliczne

Aktywność fizyczna a choroby metaboliczne

dr Anna Kęska
Ludzkie ciało zostało skonstruowane do ruchu, dlatego wymaga regularnej aktywności fizycznej do optymalnego funkcjonowania i unikania chorób. Systematyczne wykonywanie wysiłku fizycznego wywołuje szereg zmian w budowie i ...
Aktywność fizyczna a odporność organizmu

Aktywność fizyczna a odporność organizmu

dr Anna Kęska
Ochrona organizmu przed działaniem czynników chorobotwórczych to zadanie układu immunologicznego. Wysiłek fizyczny może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na funkcjonowanie tego niezwykle skomplikowanego układu, ...

Termoregulacja podczas aktywności fizycznej – o czym warto pamiętać?

dr Anna Kęska
Termoregulacja to zdolność utrzymywania równowagi między ciepłem wytwarzanym i przyjmowanym przez organizm a ciepłem oddawanym do otoczenia. Mechanizmy termoregulacyjne są jednymi z najważniejszych w zachowaniu homeostazy, czyli ...
Aktywność fizyczna w insulinooporności

Aktywność fizyczna w insulinooporności

dr Anna Kęska
Insulinooporność to stan organizmu, w którym dochodzi do zmniejszenia wrażliwości tkanek docelowych na insulinę, pomimo jej prawidłowego, a nawet podwyższonego stężenia we krwi. Nieprawidłowa odpowiedź komórek na działanie ...
Aktywność fizyczna a płodność

Aktywność fizyczna a płodność

dr Anna Kęska
Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia, a korzyści z niej wynikające są niezaprzeczalne. Ale czy zawsze uprawianie sportu prowadzi do poprawy funkcjonowania naszego organizmu?
Aktywność fizyczna a redukcja masy ciała u kobiet i mężczyzn

Aktywność fizyczna a redukcja masy ciała u kobiet i mężczyzn

dr Anna Kęska
Każda osoba stosująca dietę redukcyjną traci zarówno tłuszcz, jak i mięśnie. Jeżeli dodatkowo zmniejszanie masy ciała odbywa się w sposób gwałtowny, straty masy mięśniowej mogą stanowić nawet 50% utraconej masy ciała. ...
Aktywność fizyczna zimą - o czym trzeba pamiętać?

Aktywność fizyczna zimą - o czym trzeba pamiętać?

dr Anna Kęska
Spadek temperatury otoczenia wiąże się z nasileniem mechanizmów oddawania ciepła przez organizm, co może w konsekwencji zaburzyć równowagę cieplną ustroju i uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie tkanek i narządów. Aby temu ...
Codzienna aktywność fizyczna w szkole i poza szkołą

Codzienna aktywność fizyczna w szkole i poza szkołą

mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz mgr inż. Anna Taraszewska dr Katarzyna Wolnicka
Ruch jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia, potrzebnym każdemu, niezależnie od wieku. Optymalna aktywność fizyczna w młodym wieku zapewnia prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy, prawidłową postawę ciała oraz dobry ...