Nasi eksperci Powrót

Mirosz

mgr inż. Paweł Mirosz

Absolwent kilku kierunków SGGW w Warszawie, m.in. technologia żywności i żywienie człowieka. Posiada wiedzę ekspercką w wielu obszarach unijnego prawa żywnościowego.

Na co dzień doradca ds. prawa żywnościowego w IGI Food Consulting. Współpracuje z przemysłem, inspekcjami i środowiskiem akademickim w ramach szkoleń oraz projektów doradczych mających na celu: 

  • wprowadzenie na rynek nowych produktów (żywność funkcjonalna, suplementy diety, żywność dla szczególnych grup konsumentów)
  • zapewnienie prawidłowego oznakowania i reklamy żywności
  • uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń (np. rejestracja działalności, nowa żywność, oświadczenia zdrowotne) oraz mediacje z inspekcjami

Autor wielu publikacji branżowych, głównie na temat suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz znakowania i reklamy żywności.

Artykuły autorstwa eksperta:

Informacje w etykietowaniu żywności a bezpieczeństwo konsumentów

Informacje w etykietowaniu żywności a bezpieczeństwo konsumentów

mgr inż. Paweł Mirosz
Termin „informacje na temat żywności” w rozumieniu prawa żywnościowego oznacza informacje dotyczące określonego środka spożywczego jakie udostępniane są konsumentowi finalnemu za pośrednictwem etykiety, innych ...
Alergeny pokarmowe w etykietowaniu żywności

Alergeny pokarmowe w etykietowaniu żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Alergeny muszą być uznawane przez przedsiębiorstwa spożywcze za ważny element systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ponieważ mogą stanowić realne zagrożenie dla wrażliwych grup konsumentów. Rutyną powinno być ...
Etykietowanie żywności informacją o wartości odżywczej - wprowadzenie do zagadnienia

Etykietowanie żywności informacją o wartości odżywczej - wprowadzenie do zagadnienia

mgr inż. Paweł Mirosz
Składniki odżywcze w rozumieniu prawa żywnościowego to białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik, sód, witaminy i składniki mineralne oraz substancje, które należą do jednej z tych kategorii lub stanowią jej składniki (art. 2 ...
Witaminy i składniki mineralne - zasady stosowania w suplementach diety

Witaminy i składniki mineralne - zasady stosowania w suplementach diety

mgr inż. Paweł Mirosz
Suplementy diety zawierające witaminy, składniki mineralne oraz ich mieszaniny stanowią blisko 50% produktów tej kategorii dostępnych na rynku Unii Europejskiej. Na poziomie unijnym zasady dotyczące stosowania tych substancji ...
Bezpieczeństwo żywności zasadniczym obowiązkiem podmiotów działających na rynku spożywczym

Bezpieczeństwo żywności zasadniczym obowiązkiem podmiotów działających na rynku spożywczym

mgr inż. Paweł Mirosz
W prawie żywnościowym termin podmiot działający na rynku spożywczym oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą (art. ...
Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

mgr inż. Paweł Mirosz
Deklaracja zgodności (DoC) jest dokumentem, który ma potwierdzać zgodność określonego wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością ze szczegółowymi przepisami prawa żywnościowego. Jest to dokument obowiązkowy dla ...
Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Składniki roślinne w produktach konsumenckich poza przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym są wykorzystywane w produkcji żywności niezależnie od jej rodzaju, kategorii czy przeznaczenia. Mogą one pełnić szereg funkcji zarówno ...
Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
W odpowiedzi na oczekiwania wielu konsumentów, żywność coraz częściej prezentowana jest jako posiadająca szczególne cechy jakościowe, np. poprzez wyróżnienie, że oferowany produkt, jego składniki lub proces produkcji są ...
Zdrowie, higiena i szkolenia pracowników ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Zdrowie, higiena i szkolenia pracowników ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności zobowiązują przedsiębiorstwa spożywcze do tego, aby personel pracujący w styczności z żywnością:
Żywność 3D - nowy trend w produkcji żywności

Żywność 3D - nowy trend w produkcji żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Jeszcze do niedawna doniesienia na temat żywności produkowanej z zastosowaniem technologii druku 3D miały charakter doświadczalny. Pierwsza na świecie konferencja poświęcona tematyce żywności 3D została zorganizowana w 2015 r. ...
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

mgr inż. Paweł Mirosz
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (żspm) to kategoria żywności dedykowana szczególnej grupie konsumentów, jakimi są pacjenci wymagający specjalnego postępowania dietetycznego pod nadzorem lekarskim. Od dłuższego ...
Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw działających na rynku środków spożywczych

Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw działających na rynku środków spożywczych

mgr inż. Paweł Mirosz
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność na rynku środków spożywczych, w myśl przepisów unijnych są zobowiązani do dokonania rejestracji tej działalności w porozumieniu z organem właściwym w zakresie ...
Owady i ich przetwory w produktach żywnościowych i paszach

Owady i ich przetwory w produktach żywnościowych i paszach

mgr inż. Paweł Mirosz
Jeszcze do niedawna wielu unijnym konsumentom owady częściej mogły kojarzyć się ze szkodnikami zanieczyszczającymi niektóre środki spożywcze (np. kasze, makarony, bakalie i orzechy) aniżeli z produktami intencjonalnie ...