Nasi eksperci Powrót

Sekuła prof. nadzw. IŻŻ

dr n. ekon. Włodzimierz Sekuła prof. nadzw. IŻŻ

Kierownik Samodzielnej Pracowni Ekonomiki Żywności i Żywienia w Instytucie Żywności i Żywienia.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W Instytucie Żywności i Żywienia zatrudniony od 1965 r. Zajmuje się przede wszystkim problematyką spożycia żywności oraz składników odżywczych z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz związkami między zmianami modelu konsumpcji żywności a zdrowiem. Uczestnik europejskich projektów badawczych, m.in. „European Food Consumption Survey Method” (EFCOSUM), Ageing Nutrition, EuroFIR, HECTOR, PANEU i TDS-EXPOSURE.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych dotyczących spożycia żywności: tendencji, podłoża społeczno-ekonomicznego, zróżnicowania, wpływu na sytuację zdrowotną oraz aspektów metodologicznych z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego.