Nasi eksperci Powrót

Łopuszańska-Dawid

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid

Kierownik  w Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wcześniej wieloletni pracownik Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. Antropolog, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich kierunku Biologia człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej główne zainteresowania badawcze związane są z tematyką szeroko pojętej kondycji biologicznej człowieka oraz jej uwarunkowaniami.

Autorka szeregu publikacji naukowych w periodykach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, współautorka kilkunastu projektów badawczych w tym również międzynarodowych. Nauczyciel akademicki, wykładowca kursów i szkoleń. Badaczka o dużym doświadczeniu w organizacji i przeprowadzaniu dużych populacyjnych badań antropologicznych dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów w różnych rejonach kraju i za granicą.

Artykuły autorstwa eksperta:

Jaki powinien być poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej?

Jaki powinien być poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej?

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Czy bierność fizyczna dzieci i młodzieży może mieć negatywne konsekwencje? Czy są jakiekolwiek wytyczne dotyczące zalecanego poziomu aktywności ruchowej dzieci? Eksperci nie mają wątpliwości, ruch jest kluczowym czynnikiem ...
Jak zachęcić dziecko do ruchu?

Jak zachęcić dziecko do ruchu?

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Aktywność ruchowa dzieci wpływa na ich stan zdrowia aktualnie ale i w przyszłości. Obserwowane u małych dzieci zamiłowanie do wszelkich sportów, u nastolatków zwykle zmienia się w niechęć do ruchu i aktywności fizycznej. W ...
Rola aktywności fizycznej dzieci dla zbudowania zdrowych i mocnych kości

Rola aktywności fizycznej dzieci dla zbudowania zdrowych i mocnych kości

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Aktywność fizyczna jest niezbędna do właściwego budowania masy kostnej w trakcie procesów rozwojowych. Uzyskanie wysokiej masy kostnej w okresie dzieciństwa i dojrzewania jest kluczowym warunkiem zdrowia szkieletu osób dorosłych. ...
Czy polska młodzież jest mniej aktywna fizycznie od swych rówieśników ze świata?

Czy polska młodzież jest mniej aktywna fizycznie od swych rówieśników ze świata?

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Korzystne skutki aktywności fizycznej osób w każdym wieku są bardzo dobrze naukowo udowodnione. Szczególnie ważna jest aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Międzynarodowe badania zachowań zdrowotnych, w ...
Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie i aktywność fizyczna

Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie i aktywność fizyczna

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Nauka potwierdza, że zanieczyszczenie powietrza ma ścisły związek z podwyższoną zachorowalnością i umieralnością z powodu szeregu chorób, głównie sercowo-naczyniowych. Indywidualne zachowania mogą jednak zminimalizować ...
Nieaktywny rodzic - nieaktywne dziecko?

Nieaktywny rodzic - nieaktywne dziecko?

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Czy bierny fizycznie rodzic może wychować potomstwo kochające sport? Zdecydowanie nie. Modele właściwych zachowań zdrowotnych zaobserwowane oraz wpojone dzieciom i nastolatkom w rodzinnym domu, utrwalają się na całe życie. ...
Systematyczny ruch lekiem na stres

Systematyczny ruch lekiem na stres

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Wysiłek fizyczny jest prostym narzędziem łagodzącym stres psychiczny. Ćwiczenia ruchowe osłabiają reakcję stresową organizmu i poprawiają nastrój. Regularny wysiłek fizyczny przeciwdziała efektom nagłego oraz przewlekłego ...
Astma a ruch. Czy dziecko z astmą może uprawiać sport?

Astma a ruch. Czy dziecko z astmą może uprawiać sport?

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Astma jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą dzieci, natomiast ruch stanowi ich naturalną potrzebę rozwojową. Nie ma powodów wskazujących na to, aby astmatyczne dzieci były pozbawiane przyjemności płynącej z aktywności ...
Aktywność fizyczna - ważny element terapii w depresji

Aktywność fizyczna - ważny element terapii w depresji

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid
Depresja, określana chorobą cywilizacyjną XXI wieku, dotyka coraz szersze kręgi osób w różnych grupach wieku. Według WHO obecnie cierpi na nią ponad 300 milionów ludzi na świecie. Depresja wpływa destrukcyjnie na wszystkie ...