Nasi eksperci Powrót

Łopuszańska-Dawid

dr Monika Łopuszańska-Dawid

Kierownik i adiunkt w Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wcześniej wieloletni pracownik Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. Antropolog, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich kierunku Biologia człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej główne zainteresowania badawcze związane są z tematyką szeroko pojętej kondycji biologicznej człowieka oraz jej uwarunkowaniami.

Autorka szeregu publikacji naukowych w periodykach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, współautorka kilkunastu projektów badawczych w tym również międzynarodowych. Nauczyciel akademicki, wykładowca kursów i szkoleń. Badaczka o dużym doświadczeniu w organizacji i przeprowadzaniu dużych populacyjnych badań antropologicznych dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów w różnych rejonach kraju i za granicą.