Nauka zrozumiała dla ciebie - wywiady z ekspertami Powrót

Aktywność fizyczna – znaczenie dla zdrowia i leczenia chorób

Aktywność fizyczna – znaczenie dla zdrowia i leczenia chorób

Wywiad z prof. dr hab. Jadwigą Charzewską
Brak codziennej i odpowiedniej aktywności fizycznej bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia i jakość życia człowieka. Powoduje wymierne koszty ekonomiczne. Oszacowano, że tylko w krajach Unii Europejskiej koszty bezruchu ...
Akryloamid a zdrowie

Akryloamid a zdrowie

Wywiad z mgr inż. Iwoną Gielecińską
Akryloamid jest związkiem chemicznym o udokumentowanym, na zwierzętach i kulturach komórkowych, działaniu neurotoksycznym, genotoksycznym i kancerogennym. U ludzi działanie neurotoksyczne akryloamidu stwierdzono w kilku przypadkach ...
Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach

Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach

Wywiad z prof. dr hab. med. Janem Dzieniszewskim
Żywienie szpitalne to nie tylko dostarczanie przebywającym pacjentom  żywności zabezpieczającej ich całodobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, lecz także cały system rożnych działań mających na celu ...
Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży 2016

Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży 2016

Wywiad z mgr inż. Natalią Gregorowicz-Parol
Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój człowieka i utrzymanie przez niego dobrego stanu zdrowia. Ma ono ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży.
Tłuszcze roślinne i oleje rybne w prewencji kardiologicznej

Tłuszcze roślinne i oleje rybne w prewencji kardiologicznej

Wywiad z prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
Zamiana tłuszczów zwierzęcych na tłuszcze roślinne jest ważnym zaleceniem w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. W tłuszczach zwierzęcych, jak wiadomo, dominują nasycone kwasy tłuszczowe, a w roślinnych nienasycone kwasy ...
Tłuszcze nasycone czy nienasycone? Koniec debaty. Czas na wdrożenia.

Tłuszcze nasycone czy nienasycone? Koniec debaty. Czas na wdrożenia.

Wywiad z prof. dr hab. n. med. Wiktorem Szostakiem
Żywienie w leczeniu cukrzycy typu 2

Żywienie w leczeniu cukrzycy typu 2

Wywiad z mgr inż. Aleksandrą Cichocką
Każdy z cukrzycą typu 2 powinien znać 7 głównych zaleceń żywieniowych zgodnych z najnowszymi zasadami zdrowego żywienia i Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanymi w Instytucie Żywności i Żywienia (IŻŻ, ...
Jak żywienie wpływa na długość życia Polaków, lata 1950-2014

Jak żywienie wpływa na długość życia Polaków, lata 1950-2014

Wywiad z dr n.roln. Ewą Rychlik
W wielu krajach obserwuje się wydłużanie długości życia populacji. Wiąże się to z wieloma czynnikami: poprawą warunków ekonomicznych i warunków życia, wcześniejszą diagnostyką oraz zwiększeniem skuteczności leczenia ...
Jak zmiany nawyków żywieniowych u Polaków wpływają na zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 1950-2010

Jak zmiany nawyków żywieniowych u Polaków wpływają na zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 1950-2010

Wywiad z prof. dr hab. n. med. Mirosławem Jaroszem
W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie zmieniły się nawyki żywieniowe Polaków. Ze względu na charakter i dynamikę tych zmian możemy wyróżnić 2 okresy. Pierwszy, trwający do końca lat 80. XX wieku, charakteryzował się przede ...
Zapraszamy na cykl wywiadów

Zapraszamy na cykl wywiadów

Wywiad z prof. dr hab. n. med. Mirosławem Jaroszem