Wywiady z ekspertami: Wstęp do serii - Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz.