Wideoporady lekarskie: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

Zespół merytoryczny:
lek. med. Krzysztof  Pol
mgr inż. Paulina Gąsiewska, dietetyk