Wideoporady lekarskie: Kamica żółciowa

Zespół merytoryczny:

lek. med. Ewa Godziemba- Maliszewska
mgr inż. Małgorzata Mękus, dietetyk