Wideoporady lekarskie: Choroba refluksowa przełyku

Zespół merytoryczny:

lek. med. Anna Grodowska
mgr inż. Anna Taraszewska, dietetyk