Narzędzia dietetyczne Powrót

Słowniczek kobiety w ciąży

Słowniczek objaśniający najważniejsze terminy dotyczące ciąży oraz procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie kobiety w tym wyjątkowym okresie.

Brak wyników

Wysokie stężenie glukozy we krwi, do którego dochodzi w trakcie ciąży lub też, które jest po raz pierwszy rozpoznane w okresie ciąży (istniało, nie wykryte przed ciążą). Obecnie w Polsce występuje u 3-5% kobiet ciężarnych, ale przewiduje się nasilenie częstości występowania, z powodu rozwoju otyłości kobiet w wieku rozrodczym. Po porodzie u większości kobiet następuje normalizacja stężeń glukozy, u niektórych jednak dochodzi do  rozwoju cukrzycy w ciągu najbliższych kilku lat.  

Prawidłowy, od chwili poczęcia do jej zakończenia to 37- 42 tygodnie.

Nadmierna masa ciała płodu w stosunku do wieku ciąży.

Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.

Urodzeniowa masa ciała dziecka przekraczająca 90. centyl masy ciała dla odpowiedniego wieku płodowego, płci i rasy. W praktyce oznacza to masę urodzeniową większą niż 4000 g (makrosomia 1. stopnia), 4500 g (makrosomia 2. stopnia) lub 5000 g (makrosomia 3. stopnia).

Ciśnienie krwi ≥ 140/90 mm Hg, rozpoznawane  zazwyczaj po 20. tygodniu ciąży. Dotyczy 5-8% kobiet ciężarnych.

stężenie hemoglobiny poniżej 11 g/dl, wynikające najczęściej  z niedoboru żelaza (ok. 80% przypadków), kwasu foliowego lub witaminy B12. Problem bardzo powszechny, dotyczy 18-40 % kobiet ciężarnych.

Zmiany morfologiczne i czynnościowe narządu, prowadzące do pogorszenia jego funkcji. Skutkuje to zaburzeniem przepływu krwi matczyno-płodowej, w tym transportu składników odżywczych i produktów przemiany materii. W konsekwencji wywiera to  niekorzystny wpływ na rozwój i dobrostan płodu. Przyczyny wieloczynnikowe.

Zakończenie ciąży przed upływem 22 tygodnia ciąży, w czasie kiedy płód nie osiągnął zdolności do życia pozamacicznego.

Poród po 22 tygodniu, a przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży. Przyczyny złożone, w tym stan zdrowia matki i czynniki środowiskowe. W Polsce występuje z częstością 5-10% wszystkich porodów.