P Powrót

Piramida żywieniowa -  graficzna forma prezentowania zaleceń żywieniowych. U podstawy piramidy znajdują się produkty, które należy spożywać najczęściej, a u jej szczytu produkty, których spożycie należy ograniczyć.

Podstawowa przemiana materii (PPM) - niezbędna ilość energii wykorzystywana przez organizm do utrzymania podstawowych funkcji narządów wewnętrznych, w tym stałej temperatury ciała, budowy komórek, oddychania. U zdrowych i prawidłowo odżywionych dorosłych stanowi od 45-75% całkowitego zapotrzebowania energetycznego.

Poliole (alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cukrowe). Poliole mają słodki smak i mogą być wykorzystywane w produktach spożywczych podobnie jak cukier. Większość polioli wytwarzana jest  z cukrów prostych, występują także w warunkach naturalnych. Najpowszechniej stosowanym poliolem jest sorbitol stosowany do słodzenia napojów owocowych oraz  ksylitol, często dodawany do gum do żucia. Nadmierne spożycie powoduje biegunki i wzdęcia.  Poliole są  częściowo trawione w przewodzie pokarmowym. Jeden gram polioli dostarcza 2 kcal.

Poziom zalecanego spożycia ( RecomendedDietaryAllowances, RDA) wartość określająca ilość składnika odżywczego, która wystarcza  aby pokryć zapotrzebowanie organizmu na ten składnik większości osób (97,5%). Współczynnika tego używa się m.in. na etykietach produktu, napis, że wartość energetyczna 100 g produktu (kalorie) stanowi 10% RDA oznacza, że dzienne zapotrzebowanie na energię zostało pokryte w 10%.

Przeciwutleniacze to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy.