O Powrót

Organizm genetycznie zmodyfikowany - organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Oświadczenia żywieniowe to wszelkie – pisemne i ustne – komunikaty, które sugerują lub dają do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na: energię (wartość kaloryczną), a także substancje odżywcze lub inne substancje. Producenci nie mogą dowolnie umieszczać takich informacji na opakowaniach swoich produktów bądź wykorzystywać ich w reklamie. Dozwolone jest posługiwanie się tylko tymi oświadczeniami żywieniowymi, które zostały wymienione w wykazie oświadczeń żywieniowych Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem. Przykładowo, oświadczeniem zdrowotnym będzie stwierdzenie „fitosterole obniżają poziom cholesterolu”, „kwas foliowy zmniejsza ryzyko powstania wad cewy nerwowej u dzieci”. Oświadczenia zdrowotne podlegają szczególnym wymogom. Dozwolone jest posługiwanie się tylko tymi oświadczeniami żywieniowymi, które zostały wymienione w wykazie oświadczeń żywieniowych Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Stan chorobowy charakteryzujący się nieprawidłowym i nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie, prowadzący do upośledzenia wielu funkcji organizmu, zarówno metabolicznych, jak i mechanicznych. Otyłość zwiększa ryzyko zachorowań i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych.