N Powrót

Nutrigenetyka - nauka, która  zajmuje się uwarunkowanymi genetycznie różnicami w odpowiedzi metabolicznej na poszczególne składniki diety. Bada relacje pomiędzy polimorfizmem genetycznym, żywieniem, zdrowiem i funkcjonowaniem organizmu. Nutrigenetyka ma na celu identyfikację genów, które wpływają na ryzyko wystąpienia chorób np. cukrzycy, nadciśnienia, otyłości.
 

Nutrigenomika - nauka, która bada oddziaływania składników odżywczych diety na ekspresję genów oraz opisuje wpływ poszczególnych składników na przemiany metaboliczne i homeostazę organizmu (np. związek pomiędzy składnikami diety a chorobą nowotworową).