G Powrót

Genetycznie zmodyfikowana żywność oznacza żywność zawierającą, składającą się lub wyprodukowaną z GMO. Na etykietach produktów genetycznie zmodyfikowanych musi znajdować się informacja: "Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie" lub "Ten produkt zawiera zmodyfikowany(-e/-ą  genetycznie[nazwa organizmu(-ów)]".

Genetycznie zmodyfikowany organizm do użytku spożywczego oznacza GMO, który może być użyty, jako żywność lub materiał źródłowy do produkcji żywności.