Quizy Powrót

Quiz - Jak dbasz o aktywność fizyczną twojego dziecka?

Dokonaj wyboru spośród zaproponowanych wariantów odpowiedzi (a-d) 

Pytanie / 14

uważam/y, że aktywność fizyczna jest dla zdrowia dziecka:

uważam swoją rodzinę za usportowioną:

w mojej rodzinie do aktywności najczęściej zachęca/ją:

moje dziecko:

zwalniam dziecko z lekcji wychowania fizycznego:

zezwalam dziecku na korzystanie z komputera oraz oglądanie TV:

uważam, że wdrażanie dziecka do aktywności fizycznej należy rozpocząć:

w ciągu roku szkolnego uprawiam/y (wraz z dzieckiem/dziećmi) różne formy rekreacji ruchowej:

w czasie wakacji lub ferii spędzam/y czas (wraz z dzieckiem/dziećmi):

wybierając formę wypoczynku dla dziecka w czasie wakacji lub ferii, biorę pod uwagę ofertę zajęć ruchowych w programie obozu/kolonii:

swoje starania o aktywność fizyczną dziecka na powietrzu i ich efekty określam jako:

własny przykład zachowań promujących aktywny tryb życia oceniam jako:

w naszej rodzinie wspólna aktywność fizyczna sprawia jej uczestnikom zadowolenie w stopniu:

dbam o posiadanie przez dziecko sprzętu sportowego w stopniu:

Spróbuj ponownie