Uniwersalna, „cudowna” dieta chroniąca nas przed zachorowaniem na raka wprawdzie nie istnieje, jednak ryzyko wystąpienia chorób onkologicznych można ograniczyć, zwracając uwagę na to, co jemy i pijemy.

- Mamy dowody, że w naszym kraju w ostatnich 25 latach prawdopodobnie ok. 325 tys. osób uniknęło zachorowania na raka dzięki zmianie nawyków żywieniowych i ograniczeniu palenia papierosów – mówi prof. dr hab. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) na łamach pisma Izb lekarskich „Gazety Lekarskiej”.

Do korzystnych zmian w sposobie żywienia Polaków na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zalicza się przede wszystkim: wzrost spożycia warzyw i owoców, spadek spożycia mięsa czerwonego i soli, wzrost konsumpcji tłuszczów roślinnych (kosztem tłuszczów zwierzęcych). – Proces karcynogenezy trwa wiele lat. Żywieniem możemy z tej drogi zawrócić – podkreśla prof. Jarosz.

Wypowiedzi profesora Mirosława Jarosza na temat zdrowego odżywiania, rady innych ekspertów IŻŻ, prof. Hanny Mojskiej, dr Reginy Wierzejskiejmgr Iwony Sajór oraz wiele cennych wskazówek dotyczących diety obniżającej ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych znaleźć można w artykule „Dieta kontra rak” („Gazeta Lekarska, nr 3/2017).