Informacje ogólne

Kraj i miejsce pochodzenia w etykietowaniu, prezentacji i reklamie żywności

Kraj i miejsce pochodzenia w etykietowaniu, prezentacji i reklamie żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Decyzje nabywcze konsumentów dotyczące środków spożywczych są wypadkową wielu różnych czynników (np. ekonomicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych). Powszechny dostęp do informacji na temat żywności zwiększa ...
Właściwości lecznicze żywności

Właściwości lecznicze żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Jedną ze znanych sentencji głoszonych przez Hipokratesa była: Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Mędrzec zdziwiłby się zapewne po analizie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, które ...
Nowa żywność - zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

Nowa żywność - zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

mgr inż. Paweł Mirosz
Wprowadzenie na rynek UE żywności, która nie posiada znaczącej historii bezpiecznego stosowania w celach żywieniowych przed 15 maja 1997 r. musi być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia wydawanego przez Komisję ...
Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością - odpowiedzialność podmiotów branży spożywczej

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością - odpowiedzialność podmiotów branży spożywczej

mgr inż. Paweł Mirosz
Metal, drewno, szkło, papier i ceramika to tradycyjne materiały opakowaniowe żywności, które coraz częściej ustępują miejsca innowacyjnym opakowaniom z tworzyw sztucznych i materiałów wielowarstwowych (często łączonych z ...
„Naturalność” w etykietowaniu i reklamie środków spożywczych

„Naturalność” w etykietowaniu i reklamie środków spożywczych

mgr inż. Paweł Mirosz
Moda na wyróżnianie naturalnych cech dotyczy wszystkich rodzajów żywności. Odniesienia do naturalności najczęściej dotyczą marek i nazw środków spożywczych, często spotykane są także przy wyróżnieniach dotyczących ...
Innowacje w produkcji żywności, a prawo dotyczące nowej żywności

Innowacje w produkcji żywności, a prawo dotyczące nowej żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Innowacyjność w branży spożywczej dotyczy wielu czynników. Zależnie od tego czy mamy do czynienia z profesjonalistą czy konsumentem, dla jednych innowacje będą utożsamiane na przykład z wykorzystaniem dotychczas ...
Informacje w etykietowaniu żywności a bezpieczeństwo konsumentów

Informacje w etykietowaniu żywności a bezpieczeństwo konsumentów

mgr inż. Paweł Mirosz
Termin „informacje na temat żywności” w rozumieniu prawa żywnościowego oznacza informacje dotyczące określonego środka spożywczego jakie udostępniane są konsumentowi finalnemu za pośrednictwem etykiety, innych ...
Alergeny pokarmowe w etykietowaniu żywności

Alergeny pokarmowe w etykietowaniu żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Alergeny muszą być uznawane przez przedsiębiorstwa spożywcze za ważny element systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ponieważ mogą stanowić realne zagrożenie dla wrażliwych grup konsumentów. Rutyną powinno być ...
Etykietowanie żywności informacją o wartości odżywczej - wprowadzenie do zagadnienia

Etykietowanie żywności informacją o wartości odżywczej - wprowadzenie do zagadnienia

mgr inż. Paweł Mirosz
Składniki odżywcze w rozumieniu prawa żywnościowego to białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik, sód, witaminy i składniki mineralne oraz substancje, które należą do jednej z tych kategorii lub stanowią jej składniki (art. 2 ...
Witaminy i składniki mineralne - zasady stosowania w suplementach diety

Witaminy i składniki mineralne - zasady stosowania w suplementach diety

mgr inż. Paweł Mirosz
Suplementy diety zawierające witaminy, składniki mineralne oraz ich mieszaniny stanowią blisko 50% produktów tej kategorii dostępnych na rynku Unii Europejskiej. Na poziomie unijnym zasady dotyczące stosowania tych substancji ...