Informacje ogólne

Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

Rośliny i ich preparaty jako „funkcjonalne” składniki żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Składniki roślinne w produktach konsumenckich poza przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym są wykorzystywane w produkcji żywności niezależnie od jej rodzaju, kategorii czy przeznaczenia. Mogą one pełnić szereg funkcji zarówno ...
Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

Dobre praktyki w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
W odpowiedzi na oczekiwania wielu konsumentów, żywność coraz częściej prezentowana jest jako posiadająca szczególne cechy jakościowe, np. poprzez wyróżnienie, że oferowany produkt, jego składniki lub proces produkcji są ...
Zdrowie, higiena i szkolenia pracowników ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Zdrowie, higiena i szkolenia pracowników ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności zobowiązują przedsiębiorstwa spożywcze do tego, aby personel pracujący w styczności z żywnością:
Żywność 3D - nowy trend w produkcji żywności

Żywność 3D - nowy trend w produkcji żywności

mgr inż. Paweł Mirosz
Jeszcze do niedawna doniesienia na temat żywności produkowanej z zastosowaniem technologii druku 3D miały charakter doświadczalny. Pierwsza na świecie konferencja poświęcona tematyce żywności 3D została zorganizowana w 2015 r. ...
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - kryteria kwalifikacji na podstawie przepisów unijnych

mgr inż. Paweł Mirosz
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (żspm) to kategoria żywności dedykowana szczególnej grupie konsumentów, jakimi są pacjenci wymagający specjalnego postępowania dietetycznego pod nadzorem lekarskim. Od dłuższego ...
Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw działających na rynku środków spożywczych

Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw działających na rynku środków spożywczych

mgr inż. Paweł Mirosz
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność na rynku środków spożywczych, w myśl przepisów unijnych są zobowiązani do dokonania rejestracji tej działalności w porozumieniu z organem właściwym w zakresie ...
Owady i ich przetwory w produktach żywnościowych i paszach

Owady i ich przetwory w produktach żywnościowych i paszach

mgr inż. Paweł Mirosz
Jeszcze do niedawna wielu unijnym konsumentom owady częściej mogły kojarzyć się ze szkodnikami zanieczyszczającymi niektóre środki spożywcze (np. kasze, makarony, bakalie i orzechy) aniżeli z produktami intencjonalnie ...
Zakupy i przechowywanie produktów żywnościowych

Zakupy i przechowywanie produktów żywnościowych

O bezpieczeństwo żywności dbamy już na etapie jej zakupu. O czym więc powinniśmy pamiętać, robiąc zakupy żywnościowe? Dlaczego warto czytać etykiety produktów? Jak w domu przechowywać żywność?
Nasiona chia (szałwii hiszpańskiej) niedozwolone w jogurtach i deserach

Nasiona chia (szałwii hiszpańskiej) niedozwolone w jogurtach i deserach

mgr inż. Sylwia Gugała-Mirosz
W związku z ogromną popularnością nasion szałwii hiszpańskiej – chia (Salvia hispanica L.), producenci chętnie wzbogacają nimi coraz większą gamę produktów żywnościowych. Jednak należy podkreślić, że zastosowanie ...
O czym powie etykieta?

O czym powie etykieta?

dr inż. Katarzyna Stoś prof. nadzw. IŻŻ
Na opakowaniach produktów spożywczych znajdują się etykiety, z których odczytamy wiele ważnych informacji. Zobaczmy, co znajduje się na etykiecie.