Dzieci i młodzież

Problemy z nauką w szkole a aktywność ruchowa dziecka

Problemy z nauką w szkole a aktywność ruchowa dziecka

dr Sylwia Nowacka-Dobosz
Jedną z przyczyn szkolnych problemów naszego dziecka z pisaniem, czytaniem lub liczeniem może być nieadekwatna do jego potrzeb aktywność ruchowa. Wyjaśniamy, jak mądrze wspierać naukę dziecka i ogólny jego rozwój, ...
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży – konieczność czy  przyjemność?

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży – konieczność czy  przyjemność?

dr Elżbieta Olszewska
Często, gdy jesteśmy przemęczeni i zniechęceni, zastanawiamy się, czy musimy się ruszać? Czy nie lepiej byłoby usiąść, położyć się, odpocząć, obejrzeć interesujący program w telewizji? Czy potrzebny nam jest ruch? A ...
Aktywność fizyczna nastolatków

Aktywność fizyczna nastolatków

dr Elżbieta Olszewska
Nasze dziecko pokonało pierwsze lata nauki szkolnej, zaczyna dojrzewać, staje się coraz bardziej samodzielne, próbuje podejmować różne decyzje. Trudno określić ramy wieku kalendarzowego dla okresu dojrzewania, przyjmuje się, że ...
Dziecko w szkole – jak wspierać jego rozwój?

Dziecko w szkole – jak wspierać jego rozwój?

dr Elżbieta Olszewska
Skończył się okres przedszkolny, nasze dziecko rozpoczyna naukę w szkole i będzie ją kontynuowało przez najbliższych kilka lat. Pierwsze lata nauki określane są przez psychologów jako młodszy wiek szkolny lub wiek starszego ...
Dziecko w przedszkolu: ruszajmy się razem

Dziecko w przedszkolu: ruszajmy się razem

dr Elżbieta Olszewska
Każdy etap rozwoju dziecka rządzi się swoimi prawami. Dziecko rozwija się i wzrasta, a także uczy się nowych umiejętności na bazie wcześniej zdobytych. Wiek przedszkolny dziecka (3–6 lat) to czas zmian zachodzących w jego ...
W szybkim tempie – rozwój fizyczny i motoryczny dzieci do 3. roku życia

W szybkim tempie – rozwój fizyczny i motoryczny dzieci do 3. roku życia

dr Elżbieta Olszewska
Jak przebiega i czym charakteryzuje się rozwój fizyczny i motoryczny dzieci do 3. roku życia oraz jakie są możliwości jego wspierania?
Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

dr inż. Renata Czarniecka prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska
Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników pozwalającym zadbać o zdrowie. Rodzina pełni ogromną rolę w nauczeniu dzieci, jak być i pozostać aktywnym. Oznacza to, że osoby, które już w dzieciństwie ...
Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym

Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny to właściwy czas, by kształtować dobre nawyki zdrowotne. Kilkuletnie dzieci najczęściej bardzo chętnie biegają, skaczą i uczestniczą w różnorodnych zabawach ruchowych. Naturalną, charakterystyczną dla wieku ...
Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

dr inż. Renata Czarniecka
Podstawą szkolnej aktywności ruchowej są lekcje wychowania fizycznego (wf), które w swoim założeniu mają wszechstronnie oddziaływać na rozwój ucznia. Głównym ich celem jest kształtowanie dbałości o ciało, czyli pożądanych ...
Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Na początku września na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) odbył się Bielański Pięciobój Przedszkolaków. Była to masowa impreza sportowo-rekreacyjna towarzysząca Mistrzostwom Świata ...