Zapraszamy na konferencję szkoleniową dla pracowników cateringu i realizatorów żywienia zbiorowego

Instytut Żywności i Żywienia zaprasza do udziału w Konferencji Szkoleniowej skierowanej do pracowników cateringu i realizatorów żywienia zbiorowego "Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa", która odbędzie się 25.11.2019 r. w godz. 10:00 - 16:00,
w Instytucie Żywności i Żywienia, ul. Powsińska 61/63, Warszawa

Obszary tematyczne Konferencji Szkoleniowej:

 1. Zasady prawidłowego żywienia. Normy żywienia i zalecenia żywieniowe dla różnych grup ludności.
 2. Zasady komponowania prawidłowo zbilansowanych jadłospisów oraz nauka obliczania ich wartości energetycznej oraz odżywczej. Ocena sposobu żywienia.
 3. Diety w wybranych chorobach.
 4. Znaczenie żywienia zbiorowego – mniej soli, cukru i tłuszczu.
 5. Interpretacja zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
  w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 6. Wytyczne do reformulacji produktów: mniej cukru, soli, tłuszczu – więcej błonnika.
 7. Informacja o wartości odżywczej żywności na etykietach produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zawartości cukru, tłuszczu i soli.
 8. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.
 9. Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i obrocie żywnością.

Rejestracja udziału w konferencji poprzez formularz elektroniczny pod adresem

https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=998

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w przyjęciu zgłoszenia mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach
w 2017 i 2018 roku. Udział w Konferencji Szkoleniowej, materiały i catering są bezpłatne.

Dojazd i koszt ewentualnego hotelu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.