Zapraszamy na konferencję szkoleniową dla pracowników administracji publicznej

Instytut Żywności i Żywienia zaprasza do udziału w Konferencji Szkoleniowej skierowanej do pracowników administracji publicznej "Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa", która odbędzie się 9.12.2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

Obszary tematyczne Konferencji Szkoleniowej:

  1. Korzyści zdrowotne i zastosowania w praktyce norm i zaleceń żywieniowych oraz prozdrowotnego stylu życia według znowelizowanych zaleceń w roku 2019
  2. Bezpieczeństwo żywności - podstawowe zagadnienia, aktualne zagrożenia
  3. Znaczenie dla zdrowia reformulacji produktów spożywczych w zmniejszaniu spożycia składników niepożądanych: soli, cukru i tłuszczu oraz izomerów trans kwasów tłuszczowych
  4. Ocena jadłospisów w kontekście planowania i kontroli żywienia zbiorowego i indywidualnego
  5. Przepisy prawne dotyczące organizacji żywienia w placówkach oświatowych
  6. Ocena jakości zdrowotnej żywności na podstawie informacji zawartych na etykietach

 

Rejestracja udziału w konferencji poprzez formularz elektroniczny KLIKNIJ REJESTRACJA  

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu zgłoszenia mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach w 2017 i 2018 roku.

Udział w Konferencji Szkoleniowej, materiały i catering są bezpłatne. Dojazd i koszt ewentualnego hotelu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.