Udało się przekonać Polaków do czytania etykiet produktów spożywczych

Po zrealizowanej przez Instytut Żywności i Żywienia ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Mniej cukru, soli i tłuszczu? Kupuję to!” aż o 11 proc. wzrósł odsetek dorosłych Polaków, którzy deklarują czytanie etykiet produktów spożywczych. 

Najpierw, w 10 największych polskich miastach, w pobliżu osiedlowych supermarketów, pojawiły się przykuwające uwagę konsumentów plakaty, a w internecie zaczęła działać nowa strona: www.kupujeto.pl. Kilka dni później w trzech ogólnopolskich stacjach telewizyjnych (TVP, TVN, Polsat) ruszyła emisja dynamicznego spotu edukacyjnego (można go obejrzeć klikając tutaj). W kolejnych tygodniach, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu odbywały się konferencje prasowe z udziałem ekspertów... Tak w telegraficznym skrócie można przedstawić główne działania tworzące ogólnopolską kampanię edukacyjną „Mniej cukru, soli, tłuszczu? Kupuję to!”, zrealizowaną przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w pierwszym kwartale 2017 r. ─ w ramach projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, znanego szerzej pod skróconą nazwą Zachowaj Równowagę.

– Kampania „Mniej cukru, soli, tłuszczu? Kupuję to!” skierowana była przede wszystkim do osób decydujących o zakupach żywności dla siebie i swojej rodziny. Jej celem było  zachęcenie konsumentów do uważnego czytania i porównywania etykiet produktów spożywczych. W kampanii zwracaliśmy uwagę na fakt, że podobne wyroby różnych producentów mogą znacząco różnić się między sobą pod względem wartości odżywczej, m.in. zawartością cukru, soli i tłuszczu. Jednocześnie podkreślaliśmy, posiłkując się mocnymi dowodami naukowymi i najnowszą wiedzą ekspercką, że osoby wybierający w czasie zakupów produkty o mniejszej zawartości cukru, soli i tłuszczu dokonują mądrych i  zdrowych wyborów, bowiem  zmniejszają w ten sposób ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, nie tylko u siebie, ale i swoich bliskich  – mówi prof. Mirosław Jarosz, kierownik projektu Zachowaj Równowagę i dyrektor IŻŻ.

Towarzyszące kampanii badania konsumenckie (ilościowe i jakościowe) wskazują na to, że była ona bardzo skuteczna i pozytywnie wpłynęła na realne zachowania konsumentów. Z raportu podsumowującego kampanię wynika, że po jej zakończeniu aż o 11 proc. zwiększył się odsetek dorosłych Polaków, którzy deklarują czytanie etykiet produktów spożywczych zawsze lub często. Przed kampanią deklarowało to 49 proc. Polaków, a po zakończeniu kampanii już 60 proc. Warto dodać, że wśród osób czytających etykiety po kampanii zwiększył się odsetek tych, którzy deklarują, że zdarza się im porównywać etykiety podobnych produktów w celu dokonywania wyboru produktów o zdrowszym składzie (wzrost o 8 proc., z 66 proc. do 74 proc.)

Z badań wynika ponadto, że aż 79 proc. osób, które zetknęły się z kampanią uświadomiło sobie dzięki niej, że w efekcie porównywania etykiet produktów mogą wybierać produkty o wyższych walorach zdrowotnych. Z kolei 76 proc. osób dowiedziało się dzięki kampanii, że podobne produkty mogą się od siebie znacznie różnić pod względem składu i wartości odżywczej. Nie powinno więc nikogo dziwić, że aż 70 proc. osób, które zetknęły się z kampanią deklaruje, że dzięki niej zaczęło częściej czytać etykiety i porównywać ze sobą różne produkty. Ponad 2/3 ankietowanych wskazało też, że kampania skłoniła ich do zwracania uwagi na zawartość soli, cukru i tłuszczu w wybieranych produktach żywnościowych.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że strona internetowa kampanii w ciągu niespełna trzech miesięcy jej trwania zanotowała ponad 1,2 mln wejść (odsłon).

W konferencjach prasowych towarzyszących kampanii wzięło udział w sumie ponad 120 osób reprezentujących nie tylko media, ale też inne środowiska opiniotwórcze (np. organizacje pozarządowe, samorządy). W efekcie, w prasie, radiu, telewizji i internecie w czasie trwania kampanii ukazało się blisko 150 publikacji lub wzmianek na jej temat. 

Więcej informacji i materiałów na temat tej kampanii można znaleźć na stronie internetowej: www.kupujeto.pl, a na temat projektu Zachowaj Równowagę na stronie: www.zachowajrownowage.pl.

***

Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowany w latach 2011-2017 przez Instytut Żywności i Żywienia był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz przez Ministerstwo Zdrowia. Jego całkowity budżet wynosił 5 294 000 CHF: z dofinansowaniem strony szwajcarskiej w wysokości 4 500 000 CHF (85 proc. kosztów). Partnerami projektu byli: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Dietetyki i Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.