Rozpoczyna się kampania „Żyjesz zdrowo dla siebie i dziecka”

27 września rozpoczyna się kampania edukacyjna Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia skierowana do kobiet w ciąży - „Żyjesz zdrowo dla siebie i dziecka”.

W ramach kampanii promowane będą treści edukacyjne na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ oraz aplikacja „Zdrowa mama – zdrowe dziecko”. Kampania będzie realizowana na urządzeniach mobilnych. 

To kolejne z działań IŻŻ finansowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, mających na celu popularyzację wśród kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa zasad prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.