Rekrutacja – Grafik

Instytut Żywności i Żywienia poszukuje Grafika do współpracy w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

 

Oczekiwania:

 • zdolności i umiejętności graficzne
 • min. 2 lata doświadczenia poparte portfolio
 • umiejętność słuchania potrzeb zleceniodawcy i przygotowywania odpowiadającym im projektów oraz prac graficznych
 • nanoszenie poprawek w gotowych projektach graficznych
 • obróbka zdjęć
 • dbałość o spójność i jakość tworzonych materiałów graficznych
 • dobre wyczucie estetyki, pomysłowość, zaangażowanie
 • umiejętność przygotowywania animacji i multimediów będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność fotografowania żywności będzie dodatkowym atutem
 • dobra organizacja pracy
 • własny sprzęt i oprogramowanie graficzne

 

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach zespołu NCEŻ
 • przygotowywanie projektów graficznych na stronę internetową, facebooka oraz innych materiałów promocyjnych: infografik edukacyjnych, plakatów, bannerów, standów i in.
 • dobór zdjęć royality free oraz komercyjnych
 • współpraca z zespołami zadaniowymi oraz z podwykonawcami

 

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej Instytucji przy projektach realizowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia
 • pracę przy dynamicznie rozwijającym się projekcie - Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ
 • pracę na umowę-zlecenie do 31.12.2018 r. z możliwością przedłużenia

 

CV, list motywacyjny oraz przykłady z portfoli prosimy przysyłać na adres kadry@izz.waw.pl do 25.06.2018 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie kandydata:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji".

 

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Żywności
 i Żywienia ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iod@izz.waw.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora*,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

8) Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.