Pilotażowy program „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia ogłosiło pilotażowy program pn. Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy.

Do udziału w pilotażu mogą zgłosić się wszystkie podmioty lecznicze, posiadające kontrakt z NFZ oraz hospitalizujące kobiety w ciąży i okresie poporodowym na dedykowanych im oddziałach.

Aby przystąpić do pilotażu należy wykonać następujące czynności:

1. Zapoznać się z wymaganiami jakie musi spełniać podmiot realizujący DM Standard. Są one wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" Dz.U. 2019 poz. 1537

2. Złożyć wniosek do właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z załącznikami. Wzory wszystkich dokumentów są dostępne na stornie internetowej NFZ. http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1162019dsoz,7000.html

3. Ocena wnisoku przez NFZ, dokonanie ewentualnej korekty.

4. Podpisanie umowy i realizacja pilotażu.

Zapraszamy do zgłoszeń i licznego udziału. W ramach wsparcia zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych kosnultacji dietetycznych w ramach Centrum Dietetycznego Online.