Naukowcy i producenci żywności wspólnie przeciwko epidemii otyłości

5 grudnia 2017 r. w Instytucie Żywności i Żywienia podczas konferencji prasowej podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie optymalizacji produktów żywnościowych.

Sygnatariuszami listu intencyjnego są Instytut Żywności i Żywienia, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) oraz Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu HoReCa. Naukowcy, producenci i sprzedawcy żywności oraz restauratorzy rozpoczęli tym samym skoordynowane działania na rzecz reformulacji i optymalizacji produktów żywnościowych.

Na świecie i w Polsce mamy do czynienia z epidemią nadwagi i otyłości – mówił profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. – Żeby ją ograniczyć, musimy działać w wielu sferach życia społecznego. Z jednej strony poprzez powszechną edukację w zakresie zdrowego żywienia, z drugiej poprzez działania producentów żywności zmierzające do obniżenia zawartości soli, cukru, tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych i izomerów trans kwasów tłuszczowych, czy do zwiększenia zawartości błonnika.

Gość konferencji, przewodniczący Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia Wojciech Kałamarz, przestawił stanowisko instytucji europejskich w zakresie reformulacji produktów żywnościowych i wyraził zadowolenie, że w naszym kraju doszło do takiego porozumienia.

Dyrektor Generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner stwierdził, że porozumienie jest początkiem drogi, mimo że wielu producentów żywności już od dłuższego czasu podejmuje starania w celu ograniczenia zawartości niekorzystnych dla zdrowia składników. Zapowiedział już w najbliższym czasie powołanie grup roboczych zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami, a w ramach tych grup ustalenie zobowiązań i celów, uwzględnienie aktualnych badań i wiedzy ekspertów IŻŻ oraz określenie ram czasowych przedsięwzięcia. Podkreślił, że porozumienie jest otwarte i mogą do niego przystąpić również inne instytucje, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Marek Przeździak, prezes POLBISCO, Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, Renata Juszkiewicz, prezes POHiD oraz Marcin Zawadzki prezes HoReCa również deklarowali zaangażowanie członków swoich organizacji w działania na rzecz optymalizacji produktów żywnościowych.

Gość konferencji, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz podkreślił wagę tych działań i wyraził zadowolenie, że zostały podjęte przez producentów żywności.

Na portalu NCEŻ będziemy informować Czytelników o przebiegu prac wynikających z tego porozumienia.