Kontynuacja Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy „Zachowaj Równowagę”

12 tygodniowy program redukcji masy ciała realizowany w latach 2012-2016 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zachowaj Równowagę” w placówkach medycznych w całej Polsce, doczekał się godnej kontynuacji.

Od czerwca do listopada 2017 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem był realizowany 12 tygodniowy program redukcji masy ciała w dwóch turach, łącznie wśród 120 pacjentów z regionu podhalańskiego. Placówka brała udział w analogicznym programie w 2016 r. oraz prowadziła grupy wsparcia dla pacjentów objętych programem od stycznia do marca 2017 r. Finansowanie na realizację programu szpital pozyskał w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa  Małopolskiego dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji szpitala i samych mieszkańców, którzy w głosowaniu wyrazili swoje pozytywne opinie o programie jako sprawdzonej i skutecznej formie walki z nadwaga i otyłością.

W dniu 5 grudnia 201 7r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem dokonano uroczystego zamknięcia i podsumowania programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego”. Uczestniczyło w nim 120 mieszkańców Subregionu Podhalańskiego. Średni wynik redukcji masy ciała wśród badanych osób wyniósł 5 kg, a rekordzistka odnotowała 21 kg. W spotkaniu kończącym program uczestniczyli również pacjenci, Dyrekcja Szpitala oraz przedstawiciele Instytutu Żywności i Żywienia dr Agnieszka Jarosz i mgr inż. Barbara Wojda. W trakcie spotkania został odczytany list od Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pani Sylwii Grzesiak-Ambroży, która doceniła dokonania uczestników oraz życzyła im na przyszłość podobnej wytrwałości.

Uroczystość była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami, wysłuchania przedstawionego przez Dyrektor Krystynę Walendowicz podsumowania badania (w tym także statystycznego). Uczestnicy wzięli również udział w w prelekcji przedstawicieli Instytutu Żywności i Żywienia na temat zdrowego żywienia i promocji postaw prozdrowotnych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Miłym akcentem spotkania było wręczenie uczestnikom certyfikatów udziału w programie, a najbardziej zaangażowanym osobom - cennych nagród rzeczowych.

 

Program
lokalny*

realizacja
VI-VIII 2017r.
I grupa

Program
lokalny*

realizacja
IX-XI 2017r.

II grupa

Program
SPPW-KIK-34**

realizacja
IV-VI 2016r.

 

Ilość uczestników
rozpoczynających program

 

74

 

63

 

50

 

K

M

K

M

K

M

Ilość uczestników
rozpoczynających  programu

z podziałem na płeć

 

 

58

 

 

3

 

 

54

 

 

5

 

 

46

 

 

4

Ilość uczestników
którzy ukończyli program

 

61

 

59

 

50

Ilość osób (%) z obniżonym BMI

 

 95%

 

 94,7%

 

95,5%

Średni spadek
masy ciała

 

5 kg

 

5 kg

 

6,3 kg

Największy spadek masy ciała

 

13 kg

 

21 kg

 

14,5 kg

Program lokalny „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”, finansowany ze środków województwa małopolskiego

** Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KIK-34„Zachowaj Równowagę”