III Narodowy Kongres Żywieniowy - 26-27 stycznia 2018 r.

Instytut Żywności i Żywienia już po raz trzeci organizuje Narodowy Kongres Żywieniowy. 26 i 27 stycznia 2018 r. wybitni polscy eksperci w dziedzinie dietetyki, medycyny i geriatrii będą debatować nad problemami żywienia i aktywności fizycznej osób starszych.

Na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, gdzie odbędzie się Narodowy Kongres Żywieniowy, zostanie m.in. po raz pierwszy zaprezentowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób w starszym wieku, opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia. Uczestnicy Kongresu wysłuchają wykładów wybitnych ekspertów, wezmą udział w dyskusjach m.in. o wpływie żywienia na kondycję zdrowotną i długowieczność, żywieniu w określonych chorobach, interakcjach żywności i suplementów diety z przyjmowanymi lekami oraz innych problemach związanych ze starzeniem się.

W drugim dniu Kongresu zaplanowano społeczną debatę z udziałem przedstawicieli środowisk związanych z opieką nad ludźmi w starszym wieku.

Szczegółowe informacje na stronie III Narodowego Kongresu Żywieniowego