Groźne tłuszcze trans

Instytut Żywności i Żywienia rozpoczął edukację społeczeństwa na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających ze spożycia tłuszczów trans. Przebadano dostępne na rynku produkty do smarowania pieczywa, a także margaryny i kostki do pieczenia. Polacy zyskają rzetelną wiedzę umożliwiającą im unikanie groźnych dla zdrowia substancji.

11 lipca w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa „Uważaj na tłuszcze trans – wyniki najnowszych badań”. Na podstawie analiz zawartości kwasów tłuszczowych w produktach do smarowania pieczywa zaproszeni eksperci wyjaśnią najistotniejsze kwestie związane z tłuszczami trans.

Z powodu istotnego zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego ze spożyciem tłuszczów trans zbadaliśmy produkty spożywcze dostępne na polskim rynku w celu ujawnienia, które z nich zawierają tłuszcze trans. Tym samym Instytut Żywności i Żywienia rozpoczął edukację społeczną  na temat szkodliwości tych substancji dla zdrowia człowieka – mówi prof. dr hab. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.– Chcemy uwrażliwić konsumentów i producentów żywności, z jednej strony na konsekwencje zdrowotne obecności tłuszczów trans w diecie Polaków, z drugiej zaś na konieczność zwracania uwagi na zawartość tych tłuszczów w kupowanych produktach. Idea ta wpisuje się w trwającą już wiele lat misję Instytutu polegającą na edukacji naszego społeczeństwa m.in. w zakresie profilaktyki chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, oraz na działaniach zmierzających do reformulacji produktów spożywczych obecnych na polskim rynku w celu redukcji w nich zawartości soli, cukru i tłuszczów.

Eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poddali analizie 50 produktów tłuszczowych sprzedawanych w największej ilości, które mogły zawierać tłuszcze trans zarówno pochodzenia naturalnego z mleka, jak i przemysłowego. Wśród nich znalazły się miękkie margaryny kubkowe, miksy tłuszczowe, masła, a także margaryny i kostki do pieczenia. 

Wyniki tych badań zaprezentujemy na konferencji. Dostępne są również w kwartalniku „Żywienie Człowieka i Metabolizm” (numer 1/2017), wydawanym przez Instytut Żywności i Żywienia.

Więcej informacji udziela p. Barbara Grabowska: tel. 22 55 09 666 lub e-mail bgrabowska@izz.waw.pl.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.