Dzielimy się wiedzą z producentami żywności

Prawie 90 przedstawicieli branży zbożowo-piekarskiej, cukierniczej i tłuszczowej wzięło udział 12 października 2017 r. w konferencji szkoleniowej Instytutu Żywności i Żywienia prezentującej najnowsze zalecenia i kierunki wymaganych zmian wartości odżywczej produktów obecnych na polskim rynku. Konferencja została zorganizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

To już trzecie w tym roku spotkanie specjalistów z branży przemysłu spożywczego z ekspertami IŻŻ. A czwarte z całego cyklu szkoleń obejmującego w pierwszej edycji administrację rządową.

Celem tej konferencji było podniesienie świadomości uczestników w zakresie aktualnych norm, zaleceń żywieniowych i działań edukacyjno-wdrożeniowych podejmowanych zarówno w Polsce jak i na szczeblu Unii Europejskiej. Konferencja miała również za zadanie podjęcie dyskusji z przedstawicielami przemysłu i zachęcenie ich do reformulacji składu produktów spożywczych w zakresie zawartości soli, cukru, a także jakości stosowanych tłuszczów i wielkości opakowań jednostkowych.

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu wskazując na występujący w polskim społeczeństwie problem nadmiernej masy ciała oraz związane z tym ryzyko poważnych chorób.

- W ciągu 30 lat występowanie nadwagi i otyłości wzrosło dwuipółkrotnie i obecnie ponad 60% polskiego społeczeństwa zmaga się z tym problemem. Walka z otyłością jest kluczem do rozwiązania większości problemów zdrowotnych, dlatego musimy walczyć o każdy kilogram. Zdrowe żywienie to wyzwanie dla wszystkich: producentów, konsumentów, zdrowia publicznego oraz edukacji. Żaden sektor nie da rady w pojedynkę rozwiązać problemu nadwagi i otyłości. Musimy działać wspólnie – podkreślił prof. Jarosz. Przedstawił badania epidemiologiczne oraz zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia opracowane przez IŻŻ, a przede wszystkim narzędzia edukacyjne, m.in. Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.

Następnie o diecie przeciętnego pacjenta i dokonywaniu właściwych wyborów żywieniowych mówiła dr n. med. Lucyna Pachocka z Poradni Chorób Metabolicznych IŻŻ, a dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. nadzw. IŻŻ, kierownik Zakładu Metabolomiki, przedstawiła najnowsze zalecenia odnośnie do zawartości tłuszczów w produktach spożywczych.

Dr inż. Anna Wojtasik z Zakładu Żywności i Suplementów Diety podzieliła się z uczestnikami wiedzą na temat aktualnych zaleceń dotyczących spożywania pieczywa i produktów zbożowych. Opowiedziała również o wartości odżywczej pieczywa mrożonego i bezglutenowego.

Informacjami o składzie i wpływie na organizm słodkich i słonych przekąsek obecnych na rynku oraz zastosowaniu profili żywieniowych podzieliła się z uczestnikami konferencji dr n. o zdr. Regina Wierzejska z Zakładu Żywienia i Dietetyki. Najnowsze zalecenia oraz postęp prac High Level Group w zakresie reformulacji składu produktów spożywczych przedstawił mgr Wojciech Kłys. Na zakończenie o potrzebie edukacji konsumentów, analizując rynek produktów prozdrowotnych i najważniejsze czynniki decydującye o dokonywaniu przez konsumentów wyboru żywności, opowiedziała mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska, zastępca kierownika Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ.

Konferencje szkoleniowe IŻŻ dla przedstawicieli przemysłu to nie tylko wykłady ekspertów prezentujących najnowszą wiedzę z dziedziny żywności i żywienia, ale przede wszystkim możliwość rozmów na temat aktualnych problemów związanych z reformulacją produktów spożywczych z tymi, który bezpośrednio wpływają na jakość kupowanej żywności – producentami.

Konferencję zakończyły ciekawe obrady uczestników na temat barier i problemów branży zbożowo-piekarskiej, cukierniczej i tłuszczowej związanych z wdrożeniem w praktyce zaleceń dotyczących obniżenia w produktach spożywczych zawartości soli, cukru i tłuszczu. W debacie, oprócz ekspertów IŻŻ, prof. Mirosława Jarosza i dr Reginy Wierzejskiej, uczestniczyli: Jolanta Matuska z POLBISCO Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Marta Tomaszewska-Pielacha z Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Uczestnicy konferencji oraz eksperci zwrócili uwagę na trudności związane z reformulacją produktów spożywczych, która jest procesem długofalowym, wymagającym niejednokrotnie przestawienia produkcji i całkowitej zmiany receptury oraz technologii, co w praktyce oznacza zwiększanie nakładów finansowych, przy czym zmiany te nie zawsze spotykają się z aprobatą konsumentów przyzwyczajonych do smaków z „dawnych lat”. To szczególnie trudny proces w przypadku małych firm i przedsiębiorstw z branży spożywczej. Uczestnicy dyskusji podkreślili konieczność interdyscyplinarnej współpracy w walce o dobre zdrowie Polaków oraz rolę instytucji naukowych w tworzeniu prozdrowotnego zaplecza technologicznego i budowaniu świadomości konsumenckiej, co przełamałoby bariery wdrożenia rynkowego produktów o lepszym składzie.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.