Dietetyk blisko pacjenta

Dziennikarze z ponad 20 redakcji przybyli 24 listopada do Instytutu Żywności i Żywienia na konferencję prasową dotyczącą planowanego uruchomienia przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ Centrum Dietetycznego Online. To nowe zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

- Zdrowa dieta, prawidłowe żywienie, zdrowy styl życia są ważne nie tylko w zapobieganiu groźnym chorobom, ale również mają kluczowe znaczenie w praktycznie wszystkich chorobach. Dlatego tak ważne jest, żeby lekarzy wspierali dietetycy – mówił prof. dr hab. Mirosław Jarosz , dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, wprowadzając dziennikarzy w tematykę konferencji. – Współpraca z dietetykiem pozwala na optymalne i skuteczne leczenie. Każdy lekarz powinien mieć swojego dietetyka. Jak sprostać tym olbrzymim wyzwaniom?

Instytut Żywności i Żywienia zaoferuje bezpłatny dostęp do konsultacji dietetycznych za pośrednictwem Internetu. Już wkrótce w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 zostanie uruchomione Centrum Dietetyczne Online. Każda osoba dorosła będzie mogła uzyskać profesjonalną konsultację dietetyczną udzieloną przez wykwalifikowanych dietetyków z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ.

- Centrum Dietetyczne Online to społecznie ważna inicjatywa, która uczyni profesjonalne poradnictwo dietetyczne ogólnie dostępnym. Oddajemy do dyspozycji wiedzę naszych ekspertów w sposób odpowiadający współczesnym potrzebom i zachowaniom, czyli przez Internet, a zarazem pozostając w kontakcie z drugim człowiekiem – mówi profesor Mirosław Jarosz. – Umacnia to także rolę dietetyka jako niezbędnego ogniwa zarówno w prewencji, jak i leczeniu chorób metabolicznych. Dzięki takiemu wsparciu pacjent dużo łatwiej wróci do zdrowia i na trwałe zmieni nawyki żywieniowe na prozdrowotne. Przedstawiamy Polakom nową jakość w medycynie ułatwiając dostęp  do konsultacji dietetycznych w sposób łatwy i przyjazny.

Rolę dietetyka w dzisiejszym systemie ochrony zdrowia przedstawiła dr n. med. Lucyna Pachocka, kierownik Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki IŻŻ opowiadając w swoim wystąpieniu o miejscu poradnictwa dietetycznego w Polsce. Następnie głos zabrała mgr inż. Emilia Kołodziejska, dietetyk Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ podkreślając rolę, kwalifikacje oraz wiedzę specjalistów, którzy będą udzielać porad w Centrum Dietetycznym Online.

Centrum będzie dostępne przez 12 godzin dziennie we wszystkie dni robocze oraz soboty. Pacjenci będą mieli do dyspozycji 6 wykwalifikowanych dietetyków, którzy będą mogli udzielić kilkuset porad dietetycznych tygodniowo.