Nasi eksperci Powrót

Cholewińska

inż. Paulina Cholewińska

Specjalista ds. żywności i żywienia człowieka. Absolwentka studiów inżynierskich Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na specjalizacji jakość i bezpieczeństwo żywności - w trakcie studiów magisterskich.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą metod produkcji żywności w kształtowaniu jakości zdrowotnej surowców i produktów dzięki maksymalizacji zawartości związków bioaktywnych oraz zastosowania nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach właściwości żywności. Przedmiot zainteresowań stanowią także trendy w produkcji żywności i zachowaniach konsumentów oraz kreowanie nowej jakości żywności i żywienia zbiorowego.

Członek komitetu organizacyjnego cyklu konferencji szkoleniowych dla przedstawicieli administracji publicznej oraz producentów żywności w duchu reformulacji produktów spożywczych i potrzeby prowadzenia edukacji żywieniowej konsumentów.

Artykuły autorstwa eksperta: